Slider 1
Slider 6
Slider 2
Slider 10
Slider 3
Slider 9
Slider 7
slider 4
Slider 5
Slider 8
Slider 1

Montessori

Leer mij het zelf doen

Het onderwijs op onze school is gebaseerd op de onderwijskundige principes van Maria Montessori. Het doel van Maria Montessori bij de opvoeding van kinderen was dat het kind, eenmaal volwassen geworden, in staat is zelfstandig, als vrij mens zijn plaats in de maatschappij in te nemen. Deze vrije mensen zouden uiteindelijk een betere samenleving tot stand moeten kunnen brengen. Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid nemen een belangrijke plaats in. Dat dit aangeleerd moet worden is duidelijk. Werken aan deze vaardigheden zijn dan ook vanzelfsprekend binnen het montessorionderwijs. 

Nieuws

schoolweek 22

Lees meer over de activiteiten in de peutergroepen, het klokkijken in de middenbouw en hoe de eindbouw werkt aan het TOP-thema.

schoolweek 21

Lees meer over de Djembe lessen van de bovenbouwgroepen. En natuurlijk waren er leuke foto's van het voorlezen en fruit sorteren.

schoolweek 15

helaas deze week geen bijlage bij de weekbrief, maar er was genoeg te beleven met het sinterklaasfeest en het kerstversieren

schoolweek 14

dit was weer een drukke week met brandweerlessen, pepernoten bakken en allerlei sinterklaasactiviteiten, lees meer over OBc, de middenbouw en BBc

Kalender

18,19 en 20 april Afname eindtoets leerlingen groep 8

24 april t/m           Meivakantie (maandag 8 mei is een studiedag voor het team, lesvrije dag voor leerlingen)

08 mei

09 mei                  Eerste schooldag na de meivakantie

12 mei                   Uiterste inleverdatum inschrijfformulier Avondvierdaagse 2017

                               Gastlessen milieu middenbouw

17 mei   Sportdag Bovenbouw en Eindbouw

23 mei                   Gastlessen milieu middenbouw

24 mei   Sportdag Onderbouw en Middenbouw

Klik hier om naar de kalender te gaan