Schooltijden en vakanties
schooljaar 2017-2018

Schooltijden

Maandag                                          8.30-12.00 uur en 13.00-15.00 uur

Dinsdag                                            8.30-12.00 uur en 13.00-15.00 uur

Woensdag                                        8.30-12.00 uur

Donderdag                                       8.30-12.00 uur en 13.00-15.00 uur

Vrijdag                                              8.30-12.00 uur en 13.00-14.30 uur


Vanaf 8.15 uur zijn de deuren open en kunnen de leerlingen naar de klas gaan. De leerlingen die niet overblijven mogen vanaf 12.55 uur op het schoolplein spelen en gaan met de leerlingen die overblijven om 13.00 uur naar de eigen groep. Er is ’s ochtends een inloop van 15 minuten om u de gelegenheid te geven belangrijke zaken bij de leerkracht te melden en om eventueel een afspraak te maken.

Kinderen uit de onderbouwgroepen worden om 12.00 uur en om 15.00 uur of 14.30 uur (op vrijdag) bij het lokaal opgehaald. Kinderen van groep 3 kunnen tot aan de herfstvakantie bij het lokaal opgehaald worden. Kinderen uit de andere groepen komen zelfstandig naar buiten, ouders of verzorgers wachten op het schoolplein.Vakanties en vrije dagen
 

herfstvakantie

22-10-18

t/m

26-10-8

kerstvakantie

24-12-18

t/m

04-01-19

voorjaarsvakantie

25-02-19

t/m

01-03-19

Goede Vrijdag

19-04-19


meivakantie/Pasen

22-04-19

t/m

03-05-19

Hemelvaart

30-05-19   
t/m 
31-05-19

Pinksteren    

zomervakantie

10-06-19

22-07-19


t/m 


30-08-19

 

 

 

 

Lesvrije dag

18-09-18

 

 

Lesvrije dag

29-10-18

 

 

Lesvrije dag

Lesvrije dag

Lesvrije dag

21-12-18

28-01-19

22-02-19

 

 

Lesvrije dag

04-04-19

 

 

Lesvrije dag

19-07-19