Nieuws

weekbrief 9

Schrijfletters en blokletters in de onderbouw

Al vanaf jonge leeftijd komen kinderen in aanraking met letters. Letters zijn immers altijd om ons heen. Ook bij ons in de onderbouw komen de kinderen in aanraking met letters, wij laten de kinderen kennismaken met zowel schrijfletters als blokletters. Het kennismaken met letters gebeurt in de onderbouw via themaletters, per thema staan er twee á drie letters centraal. Daarnaast worden er ook letters aangeboden wanneer het kind daar al interesse in heeft.

Wij hebben er voor gekozen om beide lettersoorten aan te bieden zodat er doorgaande lijn is met de middenbouw.

 Het schrijven van letters als motorische vaardigheid oefenen de leerlingen dan ook al in dezelfde schrijfletters als in de middenbouw. Het eerste woordje dat de leerlingen in schrijfletters leren schrijven is doorgaans hun naam. Daarna oefenen we naar interesse van de leerling ook de overige letters. Het schrijven in schrijfletters lijkt lastiger dan schrijven in blokletters, maar juist blokletters vereisen meer motorische vaardigheden omdat de hoekige vormen en rechte lijnen van dit schrift moeilijk perfect te krijgen zijn. Het schrijven van schrijfletters zijn een meer natuurlijke bewegingen voor de hand.

 Het starten met leren lezen in de onderbouw vloeit vaak voor uit het leren schrijven van de schrijfletters want tijdens het schrijven van een letter vertellen we de leerlingen natuurlijk hoe deze letter heet. Het vervolg is dat we de omslag maken naar blokletters in boekjes, kinderen hebben geen of weinig moeite met deze overstap, het gaat vaak meestal vanzelf. Het omgekeerde is moeilijker. Een kind dat alleen blokschrift heeft geleerd, herkent geen schrijfletters. Daarom bieden wij beiden aan.


De overgang naar het voortgezet onderwijs

De kinderen van groep 8 gaan aan het einde van het schooljaar naar het voortgezet onderwijs. We werken daar in de eindbouw stapsgewijs naar toe.

Op 7 november aanstaande is er een informatiebijeenkomst voor ouders van de eindbouw. Marian de Ruiter van het Dalton Lyceum in Barendrecht vertelt hoe het onderwijssysteem in Nederland in elkaar ziet. Daarna vertelt ze meer over de mogelijkheden bij het Dalton Lyceum zelf.

Wij krijgen foldermateriaal van verschillende scholen voor Voortgezet Onderwijs, die folders liggen op een tafel bij de bibliotheek en zijn vrij mee te nemen.

Op 20 november is er een scholenmarkt van alle Barendrechtse scholen in de MFA bij Dalton en Calvijn.

Kortom allerlei gelegenheden om u samen met uw zoon of dochter te oriënteren op de vervolgmogelijkheden na de basisschool.

Op 7 november informeren wij u ook over de gang van zaken rond, de eindtoets, het schooladvies en inschrijving op een school voor voortgezet onderwijs.