Nieuws

schoolweek 4

Peutergroepen

 

De eerste weken na de zomervakantie zitten er alweer op en wat hadden we allemaal weer veel zin om te gaan spelen!

We hebben een aantal nieuwe kindjes mogen verwelkomen, welkom allemaal!

In de peutergroepen werken we momenteel met het thema ‘My Family’.

We benoemen alle familieleden, zingen liedjes over familieleden ( ‘ik ben ik, en jij bent jij’ , vader bakkenbaard etc.), lezen prentenboeken over familieleden en maken mooie werkjes.

Afgelopen week zijn de kinderen druk bezig geweest met het scheuren van papier om daar het dak van hun huisje mee te beplakken. Hun familie leden mogen ze inkleuren en/of uitknippen uit een meegebrachte foto en in het huisje plakken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de peutergroep zijn we ook bezig met het thema ‘mijn familie’. We praten over het eigen gezin en wie dat dan zijn. Wie er allemaal bij hun thuis wonen. Papa, mama, bij sommige broertjes en/of zusjes en soms ook een huisdier.

    

 

Leuk om te zien dat na wat keren oefenen (na de zomervakantie) de peuters het dagprogramma van de groep nu weer herkennen en oppakken.

 

 

 

In de middenbouw werken wij met Lijn 3.

Lijn 3 is een taal-leesmethode voor groep 3. De kinderen gaan met buslijn 3 een jaar lang op reis door Leesstad. De vrolijke buschauffeur Ben Bus vertrekt vanaf het schoolplein en brengt de kinderen langs 12 haltes (12 thema's). Bij iedere halte maken de kinderen kennis met de letters en woorden rondom het thema. Bovendien ontdekken en leren ze er van alles over de wereld om hen heen.
Een paar belangrijke uitgangspunten tijdens het werken met Lijn 3:
Samen leren lezen.
Met Lijn 3 leren de kinderen lezen uit hetzelfde leesboek met een dubbele leeslijn. Iedere leesles een gezamenlijke start en afsluiting.
Instructie op drie niveaus.
Lijn 3 biedt u een overzichtelijke differentiatie met instructie op drie niveaus. De goede lezers krijgen instructie op hun eigen niveau. Op deze manier haalt de leerkracht het beste uit ieder kind.
De letter centraal.
In Lijn 3 staat niet het woord, maar de letter centraal. Hierdoor leren de kinderen op een bewezen effectieve manier lezen.
Expliciete aandacht voor spelling en woordenschat.
Lijn 3 biedt aparte lessen voor spelling en woordenschat. In de spellinglessen worden de kinderen goed voorbereid op het spellingonderwijs vanaf groep 4. In de woordenschatlessen leren de kinderen nieuwe woorden binnen een betekenisvolle context.

                                 

Tip: Kijk elke week even op het bord in de klas waar de aangeboden letters opgehangen worden, dan ziet u welke letters er al zijn aangeboden!

Werken in de middenbouw.

We zitten inmiddels alweer bijna in de 5de schoolweek. De kinderen in groep 3 en 4 hebben al veel werkjes gedaan. We zullen hieronder eens een korte opsomming maken wat de leerlingen zoal doen in de groep, dan heeft u een beeld en kunt er naar terug vragen aan uw zoon of dochter. De kinderen in groep 3 zijn veel bezig met letters, woordjes lezen, woord- en letter spelletjes, de eerste schrijfletters worden geoefend, er wordt gewerkt op de computer, bij de rekenlessen zijn we met de getallenlijn bezig, tellen in stapjes en bijvoorbeeld splitsen van 10. Groep 4 is begonnen met TaalActief waar de spellingsregels centraal staan, hier zijn ook weer verschillende taaldoosjes aan gekoppeld. Ook de overige taalwerkjes komen weer aan bod. We hebben een start gemaakt met Nieuwsbegrip en ook op de computer doen we dit. Met rekenen zijn we vooral met + en – sommen tot 20 bezig, deze moeten de leerlingen leren te automatiseren. Ook komen sommen met geld en kloksommen aan bod. En ook het lezen vergeten we niet, wat lezen is erg belangrijk!U ziet, we werken hard in de middenbouw! Vraag er gerust naar bij u zoon of dochter, ze kunnen u vast dingen uitleggen!

Nieuws uit BBc

Elke maandag tot de herfstvakantie volgen de kinderen van BBc de Rots en Water training in de gymzaal. We hebben verschillende oefeningen gedaan om steviger (als een rots) te staan. Met wat foto’s laten we een aantal oefeningen zien.

Heel hard je naam roepen en de beweging (eerst handen boven je hoofd en daarna handen krachtig naar beneden halen) van de oefening KiAi doen. Zo werd de buikademhaling geoefend.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            Chinees kleven: de handen mogen niet los van

                                                                                             elkaar komen.

 

Chinees boksen: droog stoten op de

hand van de ander. Je mocht de ander

geen pijn doen. Dus je moest je zelf

goed beheersen.

 

Ook hebben we deze week een muziekles gehad met de accordeon en het keyboard. We hebben een liedje geleerd: ‘Mijn fiets is foetsie’. Daarbij hebben we het liedje begeleid met de accordeons, keyboards, fietsbellen en ritmestokken. En we wisten al heel goed het orkest te dirigeren. Geweldig hoe we in zo’n korte tijd een lied met elkaar konden begeleiden.

 

 

 

 

 

 

                                

 

Kinderoefentherapie op school door iMotoriek

Kinderoefentherapie is gericht op de motorische ontwikkeling bij kinderen van 0 tot 16 jaar. Daarnaast geeft een kinderoefentherapeut gerichte houdings- en bewegingsadviezen. Kinderoefentherapie wordt volledig vergoed door de basisverzekering. Hiervoor is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk.

iMotoriek is gespecialiseerd in kinderoefentherapie en heeft een samenwerking met de school. De therapie wordt intern op school gegeven. Kinderen met een motorische hulpvraag kunnen door de leerkracht en/of ouder worden aangemeld. Vervolgens krijgen ouders een toestemmingsformulier. Na het geven van de toestemming wordt er een verwijzing bij de huisarts aangevraagd en wanneer deze binnen is, wordt er met de ouder contact opgenomen door de oefentherapeut om aanwezig te zijn bij het motorische onderzoek. Van dit onderzoek wordt een verslag geschreven en het behandelplan, indien nodig, zal gericht zijn op de motorische hulpvraag van het kind. Dit behandelplan gaat uit van de individuele situatie en mogelijkheden van het kind. Het plan richt zich vooral op de achterstand en/of problemen van de motoriek, maar houdt ook rekening met eventuele gedragsproblematiek. De therapie vindt op school plaats en duurt een half uur per week.

Het doel van de behandeling is spelenderwijs het vergroten van de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind waarbij het kind meer vertrouwen en plezier krijgt in het bewegen.

Wilt u meer informatie over kinderoefentherapie of over iMotoriek, dan kunt u dit vinden op onze website: www.imotoriek.nl.