Nieuws

schoolweek 10

Bijlage bij de weekbrief van 4 november 2016

Woensdag 2 november 2016 Allerzielen.

In alle klassen is aandacht besteed aan Allerzielen en hebben we stil gestaan bij de mensen en dieren die overleden zijn.

 

 

 

 

 

 

Liefste

Ik zoek een woord

Een heel nieuw woord

Een woord dat niemand kent

Ik zoek een woord

Dat zeggen wil

Dat jij de liefste bent

Hans & Monique Hagen

 

 

Dierenhoek

Afgelopen maand zijn de konijnen de dieren van de maand geweest. De prijsvraag van deze maand is gewonnen door Mardy. Zij had een heel origineel antwoord want als zij de konijnen iets te eten zou willen geven zou ze een groentetaart maken.
Ze krijgt een cadeaupakket voor de konijnen uit de dierenhoek van Pet’s Place.

Komende maand zijn de hamsters de dieren van de maand. Op de aandachtstafel is weer veel informatie te vinden en uiteraard ook weer een prijsvraag.

We zijn blij te zien dat er veel ouders ons helpen met de verzorging van de dieren. Als u ook een keer wil helpen kunt u dit aangeven bij de groepsleerkracht van uw kind.

 

 

 

Nieuws uit de middenbouw

Rekenen is een verplicht vak op school. Op de meeste basisscholen wordt realistisch rekenonderwijs gegeven. Bij realistisch rekenen starten de kinderen eerst in een herkenbare en betekenisvolle situatie om daarna met behulp van modellen de stap naar de kale rekensom te maken. Op onze school gebruiken we de methode ‘Wereld in Getallen’.

 

De kinderen leren begrippen als ‘meer’, ‘minder’ en ‘evenveel’ en krijgen de 5 structuur aangeleerd. Er wordt geteld en gerekend tot en met 20 en kinderen moeten aan het eind van het jaar de ontbrekende getallen in de getallenrij tot en met 40 kunnen invullen. Er wordt ook gesplitst tot en met 10, dus het getal 10 als het ware in tweeën verdelen. Optellen en aftrekken tot en met 15 komt aan de orde en er wordt gerekend met het rekenrek tot en met 20.

 

De methode kent voor groep 3 een werkboek en een toets boek, daarnaast zijn er plusboeken, waarin de kinderen herhalings- en verrijkingssommen maken. De methode kent 12 blokken, elk van 15 lessen, één blok duurt ongeveer 3 weken. Alle rekenonderdelen komen in deze groep aan de orde, maar de nadruk ligt op het optellen en aftrekken tot 20. De getallen tot 100 moeten worden herkend, er wordt nog niet mee gerekend. De onderdelen delen, meten en vermenigvuldigen komen spelenderwijs aan de orde. Bijvoorbeeld : uit 1 fles limonade schenk ik 5 glazen vol, hoeveel uit 3 flessen? Aan het eind van groep 3 moeten de kinderen de hele en halve uren op de klok af kunnen lezen.

 

Tip voor thuis​ : rekenen is overal! U kunt op verschillende momenten van de dag samen met uw kind getallen en bewerkingen oefenen, bijvoorbeeld :

Voor het slapen gaan: tellen tot zover je kunt, tellen met sprongen van 2.

Tijdens het lopen door een straat: huisnummers benoemen, even en oneven getallen benoemen.

Tijdens het tafeldekken: hoeveel borden (messen, vorken, lepels) heb je nodig, als elk gezinslid 2 sneetjes brood wil, zijn er dan genoeg sneetjes, hoeveel blijven er over of hoeveel zijn er tekort?

 

Groep 4 heeft eigenlijk dezelfde structuur als in groep 3. Ook hier gebruiken we de methode ‘Wereld in Getallen’. We herhalen veel + en – sommen tot 20. Vooral de – sommen blijken leerlingen wel lastig te vinden, dus veel herhaling is van belang. We gaan verder met de sommen tot 100, zowel plus als min. We oefenen met geld. We beginnen in groep 4 ook met de tafels, in het begin is dit in de vorm van herhaald optellen, maar later echt de tafels. Zo komen de tafels van 1, 2, 3, 4, 5 en 10 in groep 4 zeker aan de orde. Klok kijken doen we ook regelmatig. Nu niet alleen meer analoog, maar ook de digitale tijden komen aan bod.

 

De rekenles in groep 4 is eigenlijk verdeeld in 3 stukjes. Deel 1 is een stuk instructie van de leerkracht, deel 2 is het maken van de net uitgelegde stof door de leerlingen, dit noemen de leerlingen ‘de les maken’. Daarna heeft de leerling tijd om aan zijn/haar ‘taken’ te werken. Hiermee worden alle aangeboden strategieën nogmaals ingeoefend. Het is dan ook erg belangrijk dat een leerling aan het einde van de week deze taken afheeft!

 

Wat we ook zeker 3x per week doen in groep 4 is automatiseren. We maken dan een bladzijde sommen gedurende twee minuten en het is de bedoeling dat we dan zoveel mogelijk sommen af kunnen hebben. Deze sommen die we dan maken zijn dan ook niet heel moeilijk, maar hierbij gaat het echt om het rekentempo.

 

Natuurlijk hebben we naast deze methode ook onze Montessorimaterialen waar de leerlingen wel degelijk mee werken. Want ook het handelend werken bij rekenen is en blijft erg belangrijk. Montessorimaterialen als het 100 bord, het Pythagorasbord, het fichesspel, het gouden materiaal, de verschillende sommendozen, een keerbordje, een deelbordje en bijvoorbeeld de kralenkettingen komen in de middenbouw veel aan bod.

 

Vindt u het leuk om het rekenboek en schrift van uw zoon of dochter eens in te zien dan kan dat altijd. Loop dan na schooltijd even langs!