Nieuws

schoolweek 8

Nieuwsbijlage bij de

weekbrief van 13 oktober 2016

 

Nieuws uit de peutergroep

Wat hebben we met de peuters leuk gewerkt aan het thema “My body”.

We hebben ook spiegels gemaakt zodat we onszelf konden ‘zien’.

Waar zitten onze ogen, oren, mond, tanden, neus  enz.

We hebben hier ook een liedje over gezongen. 

Hier zijn mijn wangetjes…

Ook het liedje ‘Hoofd schouders knie en teen…’ vonden ze leuk om te zingen en daar de bewegingen bij te maken.

 

Afgelopen week is ook de Kinderboekenweek weer gestart met het thema: “Voor altijd jong”.

Dit ging over opa’s en oma’s.

We hebben het boek ‘Boer Boris gaat naar oma’ voorgelezen in de groepen en er zijn oma’s geweest om voor de groep een boek voor te lezen.

Dit was voor de kinderen erg leuk en ze waren aandachtig aan het luisteren. Je kon een speld horen vallen.

Buiten is inmiddels de herfst begonnen. Na de herfstvakantie gaan we hier dan ook als thema echt mee beginnen.

 

Nieuws uit de middenbouw

In de onderbouw is al veel aandacht geweest voor letters en lezen. Sommige kinderen kunnen al een beetje lezen als ze in groep 3 komen, maar voor alle kinderen geldt dat letters geen echt geheimschrift meer zijn. De wil om ook te kunnen lezen wordt steeds groter. Wat de meeste ouders van kinderen die een paar weken in groep 3 zitten opvalt, is dat de kinderen overal letters gaan lezen: op de pakken beleg die op tafel staan, op borden die langs de weg staan, artikelen die ze in de winkel zien, het boek of de krant die op tafel ligt, enzovoort.

Daar wordt dan ook veel mee geoefend op school. Zo’n zeven keer per dag oefenen we het lezen. Daarnaast lezen we ook elke dag voor aan de kinderen. Op deze manier komen de kinderen veel met taal en lezen in aanraking.

Voor leren geldt: hoe meer je oefent, hoe beter het gaat! Ook voor kinderen in groep 4. Dat geldt dus ook voor leren lezen. U kunt uw kind ook helpen bij het leren lezen. Maak hiervan een gezellig moment, waarbij u even alle aandacht voor uw zoon of dochter heeft. Dat maakt het voor uw kind extra leuk. Hierbij enkele tips:

Haal samen eens een boekje in de bibliotheek (niveau M3) en laat uw kind u voorlezen. U mag daarbij zeker nog helpen, want het is nog best pittig.

Lees dagelijks 10 minuten samen.

Geef veel complimenten. Elke letter die herkend wordt, en elk woord dat gehakt en geplakt wordt is heel goed gedaan.

Lees regelmatig een verhaal voor (goed voor de taalontwikkeling).

En vooral: Geniet er samen van! Veel plezier!

 

Kinderboekenweek.

Afgelopen vrijdag waren er in de groepen veel opa’s en oma’s te vinden! De Kinderboekenweek heeft als thema dit jaar ‘Voor altijd jong!’. Vandaar dat we een spelletjes middag geregeld hadden met oudhollandse gezelschapsspelletjes. Het was een erg gezellige middag en namens alle kinderen zeggen we nogmaals: “Bedankt oma’s en opa’s!  

 

Zelfstandigheid.

Leerlingen in de middenbouw worden steeds zelfstandiger. Fijn! Als leerkrachten helpen we de leerlingen om steeds vaker hun eigen keuzes te maken, hun zelfstandigheid te vergoten! Wij vragen u om ons daarbij te helpen. Zet uw kind zelf zijn tas weg of doet u dat als ouder? Hangt uw kind zelf zijn jas op of doet u dat? Wie doet de brooddozen en pauzehapjes in de juiste bak? Het zijn alledaagse zaken waar we juist starten met opvoeding tot zelfstandigheid. Het is een bewuste manier om tot zelfstandigheid op te voeden. Helpt u ons? Zoals Maria Montessori al zei: “Leer mij het zelf te doen!”