Nieuws

nieuws van de week

 Nieuwsbijlage bij de weekbrief van 2 september 2016

 

Eindbouw

De eindbouw heeft een fijne start van het nieuwe schooljaar gemaakt. Er zijn een aantal nieuwe kinderen bij en we vinden het fijn te zien dat de andere kinderen zo sociaal en behulpzaam zijn zodat deze kinderen zich meteen op hun gemak voelen.

We zijn vorige week begonnen met meerdere “energizers” (leefstijl) om de groepen goed kennis te laten maken met elkaar. We hebben gezien en gemerkt dat dit in iedere groep enthousiast werd ontvangen.

Met topondernemers hebben we een start gemaakt met het thema: de wereld in het klein. Alle kinderen hebben een kaart gekozen en zijn met het thema begonnen. Vanaf dit schooljaar zal er bij ieder topondernemers thema ook een activiteit horen zoals een bezoekje aan de Tweede Kamer, of een workshop in de school. Ouders die hierbij willen helpen zijn altijd welkom!

Wij als leerkrachten zijn druk bezig met de voorbereidingen voor de werkweek welke eind september is. De kinderen raken er al erg enthousiast van en laten weten er nu al zin in te hebben.

We hopen dat de sfeer in de groepen zo gezellig blijft als nu, want de eindbouwers hebben laten zien in deze twee weken dat het gezellig kan zijn, maar dat er ook hard gewerkt kan worden na zo’n zomervakantie.

 

Interne begeleiding op de Trinoom

Even voorstellen…….

Onze namen zijn Janneke Verhoeven en Eefje Cimarelli. Als intern begeleiders (IB-er) coördineren wij de ondersteuning die op onze school gegeven wordt. Onze leerlingen staan hierbij centraal, zodat we de juiste zorg op maat kunnen bieden. Interne begeleiders zijn nauw betrokken bij het opstellen van protocollen en beleidsstukken. Er vinden groepsbesprekingen plaats tussen IB-er en de leerkracht, waarbij de groep als geheel en elke leerling individueel aan bod komt. Er wordt dan over de sociaal-emotionele ontwikkeling, de didactische ontwikkeling en de cognitieve ontwikkeling van het kind gesproken. Daarnaast kan de IB-er de leerkrachten begeleiden op allerlei verschillende gebieden, zoals het opstellen van groepsplannen, dossiervorming en het voeren van gesprekken met ouders. Tevens heeft de IB-er veel contact met externe partners zoals het Samenwerkingsverband RIBA en externe instanties. Al deze contacten zijn er om kinderen en gezinnen die dit nodig hebben, extra ondersteuning te geven. Als u iets over uw kind wilt vertellen of vragen, is in eerste instantie de leerkracht uw contactpersoon, daarna de IB-er waar het nodig is. Heeft u nog inhoudelijke vragen over de zorg dan kunt u altijd bij ons langs komen.

 

In de middenbouw werken wij met Lijn 3.

Lijn 3 is een taal-leesmethode voor groep 3. De kinderen gaan met buslijn 3 een jaar lang op reis door Leesstad. De vrolijke buschauffeur Ben Bus vertrekt vanaf het schoolplein en brengt de kinderen langs 12 haltes (12 thema's). Bij iedere halte maken de kinderen kennis met de letters en woorden rondom het thema. Bovendien ontdekken en leren ze er van alles over de wereld om hen heen.

Een paar belangrijke uitgangspunten tijdens het werken met Lijn 3:
Samen leren lezen.
Met Lijn 3 leren de kinderen lezen uit hetzelfde leesboek met een dubbele leeslijn. Iedere leesles een gezamenlijke start en afsluiting.
Instructie op drie niveaus.
Lijn 3 biedt u een overzichtelijke differentiatie met instructie op drie niveaus. De goede lezers krijgen instructie op hun eigen niveau. Op deze manier haalt de leerkracht het beste uit ieder kind.
De letter centraal.
In Lijn 3 staat niet het woord, maar de letter centraal. Hierdoor leren de kinderen op een bewezen effectieve manier lezen.
Expliciete aandacht voor spelling en woordenschat.
Lijn 3 biedt aparte lessen voor spelling en woordenschat. In de spellinglessen worden de kinderen goed voorbereid op het spellingonderwijs vanaf groep 4. In de woordenschatlessen leren de kinderen nieuwe woorden binnen een betekenisvolle context.

                              

Tip: Kijk elke week even op het bord in de klas waar de aangeboden letters opgehangen worden, dan ziet u welke letters er al zijn aangeboden!

Muziek en waterlessen

Geschreven door Jens en Megan (BBb): We hebben deze week
muziekles gehad van een muziekdocent. Muziekles is leerzaam en leuk. Je kan daar leren zingen (zoals het liedje ik steek me kop in het zand)en je krijgt ook tekst het is gezellig. Je bent er ongeveer een uurtje. Het maakt niet uit als je een fout maakt. Vaak ga je ook met de piano werken. Je luistert eerst het liedje en daarna karoake. Dan zing je alleen met de beat.

Geschreven door Lucas (BBb) 

De waterles was met Rob het was een hele aardige meneer. Hij was een slimme bioloog en hij werkte bij  de waterschaphollandse delta. Wat hebben we eigenlijk  gevangen? We hebben de rode watermijt/3krekels/kikker  we hebben nog meer gevangen maar de rest ben ik vergeten. Het was erg leuk.


Om over na te denken

"Samen werken, samen spelen en samen delen"