Nieuws

nieuws van de week

 

Kosmisch onderwijs in boven- en eindbouw

Ook dit jaar werken wij in de boven- en eindbouw weer met de methode Topondernemers voor het Kosmisch onderwijs. Wij zullen dit jaar vijf thema’s behandelen: wereld in het klein, reizen, derde wereld, oorlog & vrede en boerderij. De thema’s lopen telkens van vakantie tot vakantie. Bij de thema’s wereld in het klein en het thema oorlog & vrede zal er dit jaar door de leerlingen een presentatiemiddag voor ouders worden voorbereid. Wij nodigen u dan ook van harte uit om op donderdag 13-10 en/of dinsdag 11-04 naar de presentatiemiddag te komen. Kosmisch onderwijs is ook het ontdekken en ervaren van de wereld om hen heen. Wij hebben dan ook bij elk thema een passend uitje/activiteit gezocht. Wij kunnen uw hulp (in de vorm van rijden/een groepje begeleiden etc.) hier dan ook goed bij gebruiken. Hieronder vindt u de activiteiten/uitjes. Voor de specifieke data van de klas van uw kind en voor het intekenen van hulp kunt u kijken op het prikbord bij de klas. 

Uitjes Komisch onderwijs

       

Wereld in het klein

Bovenbouw

Excursie: ‘Wat leeft er in de sloot’

29-08 en 08-09

geen hulp nodig. 

 

Eindbouw

Excursie: ‘Koedood'

n.t.b.

hulp nodig.

Reizen

Boven- en eindbouw

Bezoek Maritiem Museum

tussen 15-11 en 22-11

hulp nodig.

Derde wereld

Boven- en eindbouw

Workshop Afrikaanse percussie

30-01 en 06-02

geen hulp nodig. 

Oorlog & vrede

Boven- en eindbouw

Presentatie Unicef

n.t.b.

geen hulp nodig. 

 

Eindbouw

Bezoek Tweede Kamer

n.t.b.

hulp nodig.

Boerderij

Boven- en eindbouw

Bezoek kaasboerderij

n.t.b.

hulp nodig.

Sociaal-emotionele vaardigheden

Net als veel andere scholen besteedt De Trinoom aandacht aan de ontwikkeling van de sociaal-emotionele vaardigheden. Wij maken daarbij gebruik van de methode Leefstijl.

D3e leefstijllessen zijn erop gericht om kinderen op ongedwongen wijze vaardigheden te leren die in de moderne samenleving onmisbaar zijn. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om samen spelen; praten en luisteren; rekening houden met elkaar; omgaan met gevoelens en met verschillen; zelf beslissingen durven nemen en opkomen voor jezelf.

Het leefstijlprogramma is opgebouwd op 6 thema’s. Alle groepen werken tegelijkertijd aan hetzelfde thema, waarbij in ieder leerjaar andere accenten worden gelegd. Geen enkele leefstijlles is hetzelfde.

Momenteel werken wij aan het thema: De groep? Dat zijn wij.

In deze lessenserie besteden we vooral aandacht aan de sfeer in de groep. Als de sfeer goed is, voelen kinderen zich beter op hun gemak: zowel bij elkaar als bij de leerkracht. Dit is goed voor hun persoonlijke ontwikkeling en de creativiteit binnen de groep.

 

Welkom in de middenbouw! - informatieavond

Beste ouders, verzorgers, kinderen van basisschool Trinoom! Daar is hij weer! De eerste weekbrief van het nieuwe schooljaar! We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad, en gaan er allemaal samen een mooi, leuk, leerzaam en gezellig nieuw schooljaar van maken! Er zijn natuurlijk weer een aantal dingen veranderd, maar ook veel is er hetzelfde en vertrouwd gebleven. Elke week ontvangt u de weekbrief met belangrijke data en leuke wetenswaardigheden over de school.

Op donderdag 1 september 2016 is er een informatieavond. Deze avond is bedoeld om u als ouders alle nodige informatie te geven over hoe en waarmee uw kind dit jaar te maken krijgt. Besproken worden de klassenregels, spreekbeurten, extra hulp, klassenouder etc. Ook ziet u wat uw kind dit jaar leert en leert u de leerkracht van uw kind beter kennen. Natuurlijk is er na de avond een mogelijkheid om met de leerkracht te spreken. Omdat wij het als school zeer belangrijk vinden met de ouders samen de ontwikkeling van uw kind te stimuleren en te volgen, nodigen wij u allen uit voor de informatieavond.

In de groepen zijn we gelijk gestart met ons eerste thema van rekenen. In groep 3 is er gelijk een start gemaakt met Lijn 3. Houdt u de volgende weekbrief in de gaten dan volgt er een korte uitleg van Lijn 3. Natuurlijk staan we in elke middenbouw groep weer even stil bij alle afspraken die we met elkaar maken in de groep. We zijn elkaar steeds beter aan het leren kennen in de groep. Ook Engels beginnen we weer mee, we zijn deze week gestart met het thema “this is me”. 

Om over na te denken

 

“leer mij het zelf te doen”