Montessori onderwijs

Het montessoriconcept gaat er vanuit dat ieder kind zijn eigen ontwikkeling doormaakt. Er zijn verschillen in wijze van leren, de mate van oefening die kinderen nodig hebben en ook de al aanwezige kennis en vaardigheden. Ons onderwijs wil aansluiten bij de unieke ontwikkeling van ieder kind, daarmee wordt de motivatie om te leren en zich te ontwikkelen bij het kind vergroot.

Met individuele- en groepslessen stimuleert en begeleidt de leerkracht het leerproces van ieder kind, maar ook de samenwerking tussen kinderen. Het kind wordt aangemoedigd en uitgedaagd om het niveau te behalen wat voor hem of haar haalbaar is.

De leeromgeving heeft als doel het kind te prikkelen tot leren. Hoe meer de omgeving aangepast wordt aan de behoefte van een kind, des te beter zal het kind zich ontwikkelen. Dit betekent dat het materiaal goed zichtbaar en overzichtelijk in de lokalen is opgesteld. Dat er voldoende keuzemogelijkheid is op diverse niveaus. Op onze school zijn naast leermiddelen zoals werkboeken en computers, ook montessorimaterialen in elke groep aanwezig. 

    

Volgens een uitgangspunt van Montessori kan iets wat niet in je handen geweest is, niet in je hoofd komen. Het montessorimateriaal is een middel om zelfstandig werkend en handelend inzicht te krijgen in hoe bepaalde principes werken: bijvoorbeeld wat vermenigvuldigen of delen precies inhoudt. Het is een schakel tussen doen en denken.

Wij werken vanuit het principe ‘help mij zelf te leren’. De leerlingen leren zelf door te handelen en te ervaren. Het kind heeft keuzemogelijkheden in materialen en in werkvolgorde, afhankelijk van zijn of haar mogelijkheden. Wij hebben de ervaring dat deze  begeleide keuzevrijheid leidt tot een grotere motivatie en zelfstandigheid.

Uiteraard is de keuzevrijheid niet onbeperkt, hier geldt “vrijheid binnen gebondenheid”.

De leerlingen werken iedere dag aan alle basisvaardigheden. Ook worden eisen gesteld aan het niveau waarop de leerling werkt; dit moet passen bij de leerdoelen die voor de leerling gesteld zijn. Elk kind werkt op zijn eigen niveau. Wie verder wil, wordt daarin gestimuleerd. Daar wordt een kind enthousiast van, het wordt bevestigd in het eigen kunnen

                   

De leerkracht heeft de verantwoordelijkheid dat er in de groep een werksfeer heerst waar elke leerling zelfstandig of samen met andere kinderen kan werken. De leerkracht ziet erop toe dat de leerling op het juiste niveau instructie krijgt en verwerkingsstof maakt, zodat de leerling zich naar zijn eigen mogelijkheden ontwikkelt.

Er wordt gewerkt in heterogene groepen die worden gevormd door leerlingen uit twee leerjaren. Samen werken en elkaar helpen wordt sterk bevorderd door deze groepsindeling. In een groep schuift ieder kind op van ‘geholpen worden’ naar ‘kunnen helpen’. Daarnaast hebben de oudere kinderen binnen deze groepssamenstelling een voorbeeldfunctie voor de jongere: jongere kinderen zien het materiaal waarmee de oudere werken en dit motiveert hen om nieuwe activiteiten te kiezen.

Een ander uitgangspunt van Montessori is “zorg voor jezelf en zorg voor je omgeving”. Op onze school brengen kinderen dat in praktijk door in de lokalen te zorgen voor hun eigen plantje en een geordende werkplek en met elkaar het lokaal en de kasten op orde te houden.

Ook verzorgen dagelijks kinderen diverse kleine dierenonder begeleiding van ouders en leerkrachten. Kinderen leren hiermee verantwoordelijkheid en zorg te dragen. Een onderdeel van de zorg voor jezelf is het klaarmaken van gezond voedsel, bijvoorbeeld passend bij een thema. 

Hier vindt u een interessant stuk over Montessori wat uitgebracht is naar aanleiding van 100 jaar Montessori uit 2014.